Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Reuring in het Riet

Het tweedaagse symposium ‘Reuring in het riet’ draait om ontwikkeling van waterriet en onderwatervegetaties. Beide zijn belangrijk voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het laagveenmoeras in Nederland. Bijvoorbeeld voor vogelsoorten zoals de roerdomp en de grote karekiet.

Tijdens het symposium staan twee Life+ projecten centraal, waaronder het project ‘Booming Business’. Dit  is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Met verschillende ecologische herstelmaatregelen moet dit project zorgen voor behoud en herstel van de (natte) natuur in De Alde Feanen.

In het andere project - Roerdomp in het riet - worden maatregelen genomen voor de verbetering en uitbreiding van het rietland in twee gebieden in de IJsseldelta: het Zwarte Meer en het Drontermeer.

Het symposium is een mix van kennis en veldbezoeken in de gebieden van deze twee Life+ projecten.

Voor het volledige programma en aanmelden, ga naar de website van Reuring in het riet.