Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Rioolwatermonitoring als indicator voor gezondheid

Op 8 februari 2021 organiseren STOWA en het RIVM voor betrokkenen en geïnteresseerden van de waterschappen en waterlaboratoria een webinar over de vele mogelijkheden die rioolwatermonitoring (Big Brown Data) ons biedt.

De bijeenkomst is gesloten, aanmelden is niet meer mogelijk.

----------------------------------------------------------------------------------

Tijdens een break-outsessie maken we samen een verdiepende slag op 3 onderwerpen;

  1. Ziekte-indicatoren: zicht op gezondheid
  2. Leefstijlparameters als spiegel voor gezondheid
  3. Monitoring van (il)legaal gebruik van genotsmiddelen

Met dit webinar willen wij mogelijkheden en wensen van de waterschappen en het RIVM gezamenlijk verkennen. Het betreft een eerste kennismaking, waarna onderdelen verder kunnen worden uitgewerkt.

Achtergrond

Sinds februari 2020 onderzoeken de waterschappen, waterlaboratoria en het RIVM rioolwater-influent op de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus oftewel SARS-CoV-2. Deze monitoring is inmiddels opgeschaald tot een wekelijkse bemonstering op alle RWZI’s. Tijdens het webinar zullen de resultaten van de huidige NRS voor COVID-19 kort worden toegelicht naast voorbeelden als Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO), poliovirus, geneesmiddelen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-en) in rioolwater. Daarbij is er vooral ruimte om beelden te delen van de aanvullende kansen. Rioolwater heeft ook invloed op de waterkwaliteit. Rioolwatermonitoring is dus ook relevant als het gaat om wat er in oppervlaktewater en de rest van onze leefomgeving terechtkomt. Daarom verkennen we tijdens dit webinar samen de vele mogelijkheden die rioolwatermonitoring (Big Brown Data) ons biedt.

Tijdens de break-outsessie is er ruimte voor het uitwisselen van ideeën over toepassen van kennis en gebruik van de data vanuit de waterschappen en waterlaboratoria. Welke kansen en knelpunten zien jullie voor de verbreding? Het betreft een eerste verkenning, indien wenselijk zullen onderdelen in vervolgsessies kunnen worden uitgewerkt. Naast deze verkenning van de inhoudelijke mogelijkheden, vindt er binnen de STOWA en RIVM een verkenning plaats van de ethische aspecten en de WMO rond deze uitgebreidere monitoring.

Ken je een collega binnen een waterschap of waterlaboratorium die mogelijk geïnteresseerd is, stuur dan deze uitnodiging door. 

Deze bijeenkomst is met name bedoelt voor medewerkers van waterschappen en waterlaboratoria.

Meer informatie over Big Brown Data: Waterforum 6 2020, Big Brown Data