Rivercare Kennismiddag ‘Kort door de bocht’. Van wetenschap naar de praktijk van het hydromorfologisch functioneren van beken

Welke invloed heeft het inbrengen van dood hout op opstuwing en waterafvoer? Vergroot het de kans op wateroverlast? Hoe interacteren regionale rivieren hydrologisch gezien met de hoofdwateren waar ze in uitmonden? Waarom gaan sommige herstelde beken weer hermeanderen, maar anderen niet? Het beantwoorden van deze vragen kan leiden tot betere beekherstel- en ontwikkelingsprojecten. Dat beantwoorden gebeurt binnen (een onderdeel) van River Care. Tijdens deze bijeenkomst kijken we wat we kunnen leren van de antwoorden voor de dagelijkse praktijk.

Aanmelden

RiverCare is een STW-onderzoeksprogramma gericht op het verduurzamen van onze rivieren in de komende 10 tot 50 jaar.  Hier wordt zowel naar de landelijke rivieren gekeken als naar de regionale (systemen). Het morfodynamisch functioneren van regionale watersystemen is één van de onderwerpen van studie in het programma RiverCare. Onderzoekers Tjitske Geertsema en Jasper Candel hebben de afgelopen jaren in dit kader o.a. de volgende onderwerpen onder de loep genomen:

- gebruik van natuurlijke processen om beekherstelprojecten te realiseren;
- opstuwing door dood hout;
- opstuwing als gevolg van scherpe bochten;
- coïncidentie hoogwatergolven van het regionale en landelijke systeem;
- inzicht in natuurlijk morfologisch functioneren van beeksystemen;

Hun onderzoeksresultaten hebben mooie praktische toepassingsmogelijkheden voor water- en terreinbeheerders. Tijdens deze bijeenkomst leggen Tjitske en Jasper hun resultaten aan u voor en vertellen betrokken water- en terreinbeheerders wat ze met de verschillende uitkomsten (kunnen) doen. Ook gaan we met elkaar in gesprek welke toepassingen we verder nog zien en wat er nog nodig is zodat ook u de resultaten kunt gebruiken en toepassen. De bijeenkomst begint met een veldbezoek aan een van de onderzoekslocaties. Centraal staat de praktische toepasbaarheid van de ontwikkelde kennis en wat deze bijdraagt aan het behalen van de ecologische doelen

Doelgroep
Vakspecialisten (hydrologie, hydromorfologie, ecologie) en beheerders betrokken bij beekherstelprojecten van waterschappen, tereinbeherende instanties, adviesbureaus, provincies.

Programma

  • 12.30-13.00 uur   Ontvangst
  • 13.00-14.45 uur  Veldbezoek
  • 14.45-15.45 uur   Resultaten onderzoeken Jasper Candel inclusief discussie.
  • 16.00-17.00 uur   Resultaten onderzoeken Tjitske Geertsema inclusief discussie
  • Vanaf 17.00 uur   Borrel

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief