Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

SAT-WATER Bodemvocht Webinar 2020 'Doet bodemvocht ertoe?'

Welke methoden zijn er om het vochtgehalte van de bodem in beeld te brengen, hoe kunnen waterbeheerders deze data gebruiken voor het waterbeheer en op welke manier kunnen we samen de aanmaak, distributie en het gebruik van deze data van de grond krijgen? Deze thema’s staan centraal tijdens de SAT-WATER Bodemvocht Webinar 2020.

Waterschappen maken voor het beheer van hun watersysteem gebruik van tal van data- en informatiebronnen. De inzet van bodemvochtdata binnen het huidige waterbeheer is echter beperkt. Eén van de bodemvocht-databronnen die wel wordt gebruikt is OWASIS: een systeem dat observaties en het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) combineert om er vervolgens o.a. bodemvocht en de beschikbare bodemberging mee te bepalen. Dit informatiesysteem ontstond door een constructieve samenwerking tussen SAT-WATER, ESA en de waterschappen.

Een mogelijk volgende grote stap is het gebruik van op satellietdata gebaseerde schattingen van het bodemvocht. Het potentieel hiervan is door de Nederlandse waterbeheerders nog amper omarmd, terwijl er op dit vlak vele mogelijkheden zijn.

Tijdens de Webinar zullen bodemvochtexperts en waterschappen de mogelijkheden en toepassingen van bodemvochtinformatie (vanuit diverse bronnen) presenteren en bespreken. Op deze manier hopen we een stap verder te komen in het benutten van de kansen die er liggen om het waterbeheer verder te optimaliseren.

Thema’s die de revue zullen passeren zijn onder andere:

 • Visie van ‘koplopers’ uit de waterschapswereld;
 • Behoefte van waterbeheerders (data over diverse bodemvocht dieptes of vooral over diepte/dynamiek van het freatische vlak) en relatie met o.a. droogte en wateroverlast;
 • Type benodigde bodemvochtdata (operationele- en/of re-analysis data);
 • Relatie tussen op remote sensing gebaseerde data en in situ monitoring & modellering;
 • (nog) benodigde kenns;
 • Validatie van data (wetenschappelijke en praktische kant);
 • Participatie en inbreng van betrokkenen.

 

Programma

9.00   Inkom  voor de organisatoren;

9.15   Digitale inloop

9.30   Welkom door de dagvoorzitter Hessel Winsemius-TU Delft

9.40   Stelling aan begin van de dag: “Na deze dag kan mijn waterschap/werkgever meer met  bodemvochtdata.” (Mentimeter)

9.50   Pitches over recente ontwikkelingen. Duo’s van wetenschappers met waterschappers, vragen via de chat

 • Vandersat en Waterschap Noorderzijlvest
 • OWASIS en Hoogheemraadschap De Stichtse RIjnlanden
 • OASIS/Twente en Waterschap Vechtstromen/Aan en Maas
 • Moisture Matters en Waterschap Rijn&Ijssel
 • CITG (Nick van de Giesen)

11.00  Korte Pauze

11.15  Reflectie door de deelnemers (o.a. Mentimeter)

11.45  Vervolgstappen

12.05  Stelling van de dag: “Na deze dag kan mijn waterschap/werkgever meer met bodemvochtdata.” [Mentimeter)

12.10  Einde