Skip to main content Skip to main nav

Seminar 'Nederland weer vol met vis'

Op 25 november vindt het nationale seminar ‘Nederland weer vol met vis' plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kennis, ervaringen en inzichten die de afgelopen 20 jaar zijn opgedaan bij het verbeteren van vismigratiemogelijkheden in ons land.

Al 20 jaar werkt Nederland aan het herstel van de grote vismigratieroutes, en met succes. Alle sluizen en gemalen langs de kust zijn inmiddels passeerbaar gemaakt. Beken en rivieren mogen weer stromen en worden hersteld en geschikt gemaakt voor de onderwaternatuur. Soorten als paling, zalm, steur, elft, rivierprik, spiering, driedoornige stekelbaars en vele visetende vogels profiteren hiervan. Reden voor een feestelijke bijeenkomst, waarin we terugblikken op successen en 'lessons learned', maar ook vooruitkijken. Waar staan we nu en hoe kunnen we verder voor de toekomst?

De organisatie van het seminar is in handen van World Fish Migration Foundation, Naturalis, Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland. STOWA draagt financieel bij aan de organisatie van het seminar.

> Meer informatie en aanmelden