Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Slotbijeenkomst Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES), Aquathermie special

De Unie van Waterschappen en STOWA ronden dit jaar het onderzoeksprogramma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) af. Welke kennis heeft dit programma opgeleverd over aquathermie? Waar staat aquathermie nu? En wat is er nodig om deze duurzame warmtebron verder te brengen? Daar gaat deze WARES Aquathermie special over.

Na een plenaire aftrap over de stand van aquathermie, duiken we tijdens subsessies de diepte in, aan de hand van actuele onderzoeken. Want wat weten we nu over de rol je als decentrale overheid het best kunt aannemen bij aquathermie-projecten? Of over de manier waarop kou zich verspreidt in oppervlaktewater als je een hele wijk met aquathermie wil verwarmen?

> U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de website van de Unie van Waterschappen

Programma

10:00 – 10:30   Plenaire aftrap

In gesprek met Erik Kraaij van Netwerk Aquathermie, Anke van Houten van de Unie van Waterschappen en Jacqueline Laumans van STOWA over de stand van aquathermie, wat WARES heeft opgeleverd en welke vragen er nog liggen.

10:30 – 12:00   Parallelsessie 1: Warmte uit samenwerking

Jitske van Popering, onderzoeker bij GovernEUR neemt je mee in een heel interactieve sessie. Met haar team deed Van Popering in het kader van WARES onderzoek naar de vraag welke rol je als decentrale overheid het beste kan aannemen in aquathermieprojecten. Tijdens deze sessie schetst Van Popering de aanbevelingen uit het onderzoek. Ze nodigt de deelnemers uit met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking, rollen en governance in de verschillende fasen, van verkenning tot realisatie. Het verdient aanbeveling om het onderzoek alvast te lezen. Ben je benieuwd naar het onderzoek? Dan kan je het hier lezen.

10:30 – 12:00   Parallelsessie 2: Koud bad of koudwatervrees?

Bij winning van thermische energie uit oppervlaktewater koelt het oppervlaktewater lokaal af. Vanuit WARES maakten we daarom een beoordelingskader koudelozingen als hulpmiddel bij vergunningverlening. Ondertussen wordt er vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP en diverse waterschappen gewerkt aan meer inzicht in die koudelozing. Hoe koud wordt een sloot nou eigenlijk als je 300 woningen met warmte uit deze sloot verwarmt? Of enkele wijken met warmte uit de Oude Rijn?

Harry de Brauw van Waternet vertelt welke metingen Waternet in samenwerking met Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland verricht en welke inzichten dit oplevert ten aanzien van de verspreiding van koude.

Ida de Groot-Wallast van Deltares zet uiteen welke vragen er spelen rond de ecologische effecten van aquathermie en toont enkele modelleringen van de koudepluim bij een ‘doorsnee’ TEO-installatie voor verschillende watertypen.

Jan Olsman van Waternet vertelt vervolgens welke temperatuurmetingen Waternet in het veld heeft gedaan en hoe die helpen de temperatuureffecten bij nieuwe TEO-installaties beter in te schatten. Zijn collega Harry de Brauw licht toe welk handelingsperspectief dit biedt.

Tot slot gaat Rutger van der Brugge van Deltares in op de cumulatieve temperatuureffecten van verschillende TEO-installaties. Hij laat zien welke berekeningen er in het kader van onderzoeksprogramma WarmingUP zijn gedaan om de effecten van meerdere onttrekkingen in beeld te krijgen. Hij laat ook de extremen zien: Welke temperatuureffecten treden op als de warmte maximaal benut wordt? Waar lijken we tegen grenzen aan te lopen en hoe kunnen we daar mee omgaan?

De sprekers geven ook een doorkijk naar welk handelingsperspectief deze kennis de waterbeheerder biedt en hierover gaan we vervolgens met elkaar in gesprek.