Sloten ABC: Aan- en afvoer, Broeikasgasemissies en Complexe sediment C-, N- en P-processen

Wilt u ook dat uw beheer bijdraagt aan een reductie in baggervorming en broeikasgasemissies? Kom dan naar de bijeenkomst 'Sloten ABC (...)', op 2 oktober 2018. STOWA organiseert deze bijeenkomst samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, het NIOO, de Wageningen Universiteit, Witteveen+Bos en Onderzoekcentrum B-WARE.

Aanmelden

Het Nederlandse waterbeheer kent een aantal grote uitdagingen op het gebied van klimaatmitigatie, baggeren en eutrofiƫringsbestrijding. Deze onderwerpen zijn sterk met elkaar verbonden via de onderwaterbodem waar broeikasgassen worden geproduceerd, die de afwatering kan belemmeren als gevolg van baggeropbouw en waaruit meststoffen vrijkomen. In potentie zijn er veel mogelijkheden om met water- en oeverbeheer grote stappen te zetten richting het reduceren van broeikasgasemissies, baggervorming en interne eutrofiƫring in sloten, vaarten en meren.

Contact tussen waterbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers en kennisaanbieders is zeer gewenst. De bijeenkomst zal enerzijds de mogelijkheden schetsen om waterbeheer in te zetten bij de reductie van broeikasgasemissies en baggervorming. Anderzijds heeft de bijeenkomst tot doel duidelijk te krijgen wat de vragen van de beheerders zijn ten aanzien van deze onderwerpen. De organisatoren zijn namelijk van plan om op basis van wetenschappelijke kennisvragen en praktijkgerichte vragen van beheerders een breed onderzoeksvoorstel in te dienen.

De doelgroep van de bijeenkomst bestaat vooral uit waterbeheerders, ecologische specialisten, natuurbeheerders, beleidsmakers en medewerkers die zich bezighouden met duurzaamheid. Daarnaast zijn ook die op provinciaal of nationaal niveau bezig zijn met klimaatmitigatie.