Startsymposium Digitaal Denken & Doen

Digitale transformatie staat inmiddels bij alle waterschappen op de agenda. Maar wat heeft het waterschap nodig om blijvend succesvol te zijn in de digitale transformatie? En hoe kun je daarin alleen en samen stappen maken? Zo luiden de centrale vragen tijdens dit symposium. Met twee key-note sprekers, Lars Sudman en Kim Spinders, negen workshops en rondetafels is er een interessant programma voor iedereen die ermee aan de slag wil gaan.

Digitalisering leidt tot een andere samenleving en andere organisaties. Voor de waterschappen betekent dit een andere wijze van omgaan met inwoners. Tegelijk wordt kennis anders verzameld en gedeeld dan tot nu toe. Om dit proces in goede banen te leiden hebben waterschappen andere talenten nodig. Het gaat kortom om een digitale transformatie met organisatorische veranderingen.

De dag is bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers, beleidsadviseurs, innovators, veranderaars en waterschappers, die met de digitale transformatie bezig zijn of aan de slag gaan.Organisatoren: Het Waterschapshuis, STOWA en Unie van Waterschappen

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.digitaaldenkenendoen.nl