STOWA Grasdag (2)

De grasdagen van STOWA beginnen een begrip te worden. Een praktijktraining die je niet mag missen als beoordelaar, dijkbeheerder of inspecteur.

Aanmelden

In het nieuwe beoordelingsinstrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door een visuele inspectie en het steken van een plag.

Tijdens de grasdag van de STOWA gaan we aan de slag met deze beoordeling. We beginnen ’s morgens met een blokje theorie. Daarna gaan we de dijk op om de kwaliteit in de praktijk vast te stellen. Dit alles onder leiding van twee deskundigen: André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EurEco).


De dag is bedoeld voor de dijkbeheerder én voor de collega’s die de beoordeling uitvoeren. Bezoek deze dag samen! De grasdagen organiseren we in het najaar en de winter om zo de beoordeling van de grasmat onder de goede omstandigheden uit te voeren.

LET OP: het maximale aantal deelnemers bedraagt 15.

Programma

  • 08.45 uur Ontvangst met koffie
  • 09.00 uur Welkom en inleiding door André van Hoven en Cyril Liebrand
  • 10.45-15.30 uur Veldwerk
  • 15,30 uur Terugrit naar locatie, evaluatie en drankje.
  • 16.30 uur Einde

Na inschrijving ontvang je op een later tijdstip de definitieve gegevens over de locatie e.d.

Voor vragen kun je een mail sturen naar stowa@stowa.nl.