Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Sturing in de Afvalwaterketen; optimalisatie

Naar aanleiding van het STOWA symposium over 'Sturing in de Afvalwaterketen' op 20 april jl. wordt er wederom een CoP georganiseerd over dit onderwerp. Voortzetting van de kennisuitwisseling, gezamenlijke vraagstukken definiëren en opvolgen staat deze keer op de agenda.

Aanmelden

De scope van het vraagstuk is als volgt: In hoeverre kunnen we de bestaande infrastructuur van de afvalwaterketen (riolering en rwzi) verder optimaliseren door aanvullende sturingsmaatregelen? En wat is daarvan de invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het lokale watersysteem? En op de duurzaamheid en kosten van de afvalwaterketen? 
We delen de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren met elkaar en kijken vooruit naar nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen voor de afvalwaterketen

De doelgroep van de CoP zijn technologen, rioleurs en medewerkers waterkwaliteit en waterkwantiteit van waterschappen en gemeenten.

Meer informatie over het programma volgt. Voor meer inhoudelijke informatie mail naar Henry van Veldhuizen

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, ben je aangemeld maar verhinderd stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl 

 Presentaties symposium 20 april j.l.