Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium 'Micro’s verwijderen met natuurlijke nazuiveringsystemen'

Momenteel laten STOWA en het ministerie van I&W daarom onderzoek uitvoeren naar de verwijdering van micro verontreinigingen uit rwzi effluent door natuurlijke systemen. Hierbij wordt eveneens de meerwaarde van natuurlijke systemen voor de verwijdering van nutriënten en de reductie van pathogenen meegenomen. Er wordt zowel gekeken naar klassieke natuurlijke systemen zoals vloeivelden en verticaal doorstroomde helofytenfilters als naar innovatieve (combinatie-) technieken. De resultaten van dit onderzoek presenteren we op 5 oktober 2022 op het symposium 'Micro’s verwijderen met natuurlijke nazuiveringsystemen'. Het symposium is een fysieke bijeenkomst en wordt niet opgenomen.

> Scrol naar beneden voor alle presentaties van deze dag
> De resultaten van het uitgevoerde onderzoek kunt u hier downloaden

Er spelen momenteel veel nieuwe ontwikkelingen bij het zuiveren van ons afvalwater. Denk hierbij aan het verwijderen van microverontreinigingen uit ons afvalwater en KRW-maatregelen voor nutriënten. Dat is hard nodig want in 2027 moeten de KRW doelen gerealiseerd zijn, terwijl we te maken hebben met nieuwe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie en opkomende stoffen. Veel aandacht gaat uit naar ‘harde’ technologie, maar ook natuurlijke zuiveringstechnieken ontwikkelen zich in hoog tempo.

Op dit symposium geven we een podium aan natuurlijke zuiveringsystemen en geven we antwoord op vragen als: met welke rendementen kunnen natuurlijke systemen zogenoemde gidsstoffen verwijderen? Welke bijdrage leveren ze aan de verwijdering van nutriënten, pathogenen en ecotoxiciteit? Hoe verhouden natuurlijke systemen zich tot technische systemen?  Het doel van dit symposium is om de aanwezigen te informeren over de stand van zaken van natuurlijke systemen, zodat waterbeheerders een goede afweging kunnen maken om natuurlijke systemen al dan niet toe te passen op rwzi'’s. De dag bestaat uit een combinatie van interactieve lezingen, rondleiding langs pilotopstellingen van de WUR en uiteraard genoeg tijd om bij te praten.

Het programma

We steken het programma breed in. We bespreken de resultaten van het IPMV-onderzoek waarbij we specifiek ingaan op de onderzochte innovatieve technieken. Daarnaast geven buitenlandse experts en Nederlandse waterschappers inzicht in hun ervaringen met natuurlijke systemen voor de verwijdering van micro’s. Tijdens de lunch is er voldoende tijd ingeruimd om onderzoeksopstellingen van natuurlijke systemen op de Campus van de WUR te bekijken en de betrokken onderzoekers vragen te stellen.

Locatie

Een inspirerende locatie voor een inspirerend evenement: LUMEN (Gebouw 100) op de campus van de Wageningen Universiteit. Adres; Droevendaalsesteeg 3. Het symposium zal plaatsvinden in Zaal 1 en 2, direct aan de binnentuin.