Symposium Natuurvriendelijke oevers

Op dinsdagmiddag 26 november bent u van harte welkom op het symposium Natuurvriendelijke oevers, waar we ingaan op de uitkomsten van een langjarig monitoringonderzoek over de effecten van dit type oevers. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Tijdens het symposium wordt er ingegaan op de unieke resultaten van 2 jaar monitoren van planten, vissen en macrofauna bij verschillende natuurvriendelijke en regulier aangelegde oevers, verspreid over heel het land. Diverse sprekers gaan u meer vertellen over het project en over de gemonitorde soortgroepen.

Aansluitend aan deze lezingen is er ruimte voor discussie. Voor deze discussie worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt en gaan we in op aspecten als aanleg en beheer, en worden knelpunten besproken die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar Maik Janssen.

(Foto: Hoogheemraadschap van Rijnland)