Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium over effluentkwaliteit van de toekomst

Op 17 maart vindt er een symposium plaats waarin we dieper ingaan op de effluentkwaliteit die in de toekomst nodig, dan wel gewenst is.

In 2027 dienen alle watersystemen in de EU te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook dient een aantal rwzi’s daarop te zijn aangepast. Daarnaast komt er een nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater, waardoor de eisen voor de lozingen vanuit rwzi’s naar verwachting behoorlijk strenger worden. Dit symposium behandelt de verschillende uitdagingen die hiermee gemoeid zijn. 
Aan de orde komen onderwerpen zoals de stand van zaken van de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Concept Richtlijn Stedelijk afvalwater; het afleiden van de gewenste effluentkwaliteit, wat te doen met de moeilijk afbreekbare fracties, mogelijke technologische oplossingen. 

Het is een fysieke bijeenkomst, het programma staat onderaan deze pagina.

Dit symposium richt zich op technologen, ecologen, adviseurs, vergunningverleners, beleidsmedewerkers van zowel bedrijfsleven als overheden.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, er worden echter wel kosten gemaakt voor uw komst. Mocht u toch verhinderd zijn, laat ons dit zo snel mogelijk weten met een mailtje naar stowa@stowa.nl.