Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium: ‘Vormen bevers een gevaar voor de infrastructuur?’

Op donderdag 14 april ben je van harte welkom op een symposium waarin we dieper ingaan op de vraag in hoeverre bevers een gevaar vormen voor de infrastructuur. ProRail organiseert dit het symposium in samenwerking met de andere initiatiefnemers van het kenniscentrum Bever: STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het Interprovinciaal Overleg.

Uitzending terugkijken? Ga naar STOWA YouTube

De directe aanleiding voor het thema van dit symposium vorm een incident in Drenthe in het najaar van 2021. Daar verzakte een spoor, als gevolg van een beverhol. Het incident vormt voor de organisatoren de aanleiding om met belanghebbenden dieper in te gaan op de vraag naar de betekenis van dit incident. We willen de ontwikkelingen, noodzaak van beleidskeuzes, beschikbaarheid van budget en effectieve/ acceptabele maatregelen graag bespreken met de deelnemers aan het symposium.

Sinds de herintroductie in 1988 groeit de beverpopulatie en neemt de verspreiding toe. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee, zoals ook blijkt uit de bovengenoemde gebeurtenis. Om duurzaam met de bever samen te leven is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel. Dit vormt de komende jaren een belangrijke uitdaging voor diverse partijen.

Het symposium richt zich op alle betrokkenen zoals, beleidsmakers, onderzoekers, ecologen, adviseurs en uitvoerders. We hopen elkaar fysiek te kunnen treffen.

Programma

In de ochtend delen sprekers hun eigen ervaringen met de gevolgen van de aanwezigheid van bevers. De casussen/onderwerpen die aan de orde komen, zijn (ovb):

 • 09.00 inloop
 • 09.30 Opening door Daan Bos en Carla van Ee plenair programma en online deelnemers loggen in
 • 09.35 Casus 1; Ondergraving van het spoor met als gevolg spoorverzakkingen bij Taarlo, Cindy de Jonge, Bureau Biota & Zoogdiervereniging
 • 10.15 Casus 2; Ondergraving openbare waterschapsweg Middelharnis; Jan van der Baan, WSHD
 • 10.45 Pauze
 • 11.00 Casus 3; Vernatting op/afrit A73 en gevaar vallende bomen of Ondergraving talud A12 Velperbroek; Robert Maarschalkerweerd, RWS
 • 11.30 Casus 4; Gerie Mensink, RVO 
 • 12.00 Lunch (tevens einde online meeting)
 • 13.00 Presentatie Hoogwater vluchtplaatsen Vilmar Dijkstra, zoogdiervereniging.
 • 13.30 Excursie
 • 15.45 Workshop bever (herkennen van sporen) Cindy de Jonge
 • 16.30 Afsluitende borrel

Na de lunch zijn er excursies naar twee verschillende locaties. Voor online deelnemers wordt de excursie gefilmd en later gedeeld. 

* Het Kenniscentrum Bever heeft sinds oktober 2021 een eigen website. > Naar de website

Registratie Beversymposium