Themadag over data-analyse en ecologie 'Van ruwe gegevens naar bruikbare en interpreteerbare informatie'

Op maandag 15 april organiseert de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer met medewerking van STOWA een themadag over data-analyse en ecologie. Dit thema komt voort uit de behoefte meer gebruik te maken van de vele inventarisatiegegevens die o.a. bij de waterschappen verzameld worden. Vaak worden deze lijsten met soorten en hun abundantie alleen gebruikt voor het bepalen van een KRW-score terwijl de voorkomende soorten ook veel informatie geeft over de omstandigheden van het watersysteem. Het is echter een grote uitdaging om deze soortinformatie te vertalen naar bruikbare ecologische kennis. Hoe doe je dat? En kan dat ook als je geen expert bent op het gebied van een bepaalde soortgroep?

Op de themadag zullen in de ochtend presentaties worden gegeven over het gebruik van soortgegevens bij het typeren, beoordelen en vertalen van ecologische kenmerken en processen naar praktisch bruikbare informatie over het watersysteem. In de middag zijn er een aantal workshops om inzichtelijk te krijgen welke informatie er op dit moment beschikbaar is en hoe deze informatie gebruikt kan worden voor analysedoeleinden.

Doel van de dag is om deelnemers toe te rusten en te inspireren om een stap verder te komen met analyse van ecologische gegevens. En het inzichtelijk maken welke gegevens er op dit moment in databases beschikbaar zijn en welke handvatten bij analysemethoden en scripts om milieu- en habitatpreferenties of andere autoecologische gegevens te gebruiken zijn bij het interpreteren van data. Als praktisch resultaat willen we een netwerk en/of een platform realiseren waar we bestaande autoecologische kennis samenbrengen en elkaar helpen om deze kennis te benutten.

> Meer informatie en aanmelding

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief