Themadag 'Weer en Waterbeheer'

Een accuraat beeld van hoeveelheden gevallen neerslag is van groot belang voor de waterschappen. Zeker in het licht van klimaatverandering, met toenemende extremen. Op woensdag 7 november organiseren STOWA en de kerngroep WIWB daarom een themadag over weer en waterbeheer. Tijdens deze dag komen alle aspecten van het meten, analyseren en voorspellen van neerslag aan bod die nodig zijn voor het waterbeheer. Wij informeren u onder meer over de lopend onderzoek en over (nieuwe) producten op het gebied van meteorologisch data voor het waterbeheer.

Aanmelden

Tijdens de dag besteden we onder meer aandacht aan het WIWB-project, dat staat voor:  WeerInformatie voor het WaterBeheer'. Het project bestaat uit het opzetten en beheren van een platform-onafhankelijke informatievoorziening voor de operationele doorlevering van meteorologische data aan de waterschapsinformatiesystemen, alsmede aan de bestaande webservice Meteobase. Meteobase werd oorspronkelijk ontwikkeld door de STOWA, op initiatief van enkele waterschappen.

Andere onderwerpen zijn onder meer de nieuwe neerslagstatistieken, en de ontwikkeling van een 'Internationaal Radar Composiet (IRC), waarbij ook de data van radarstations uit aangrenzende landen worden meegenomen om een nog beter beeld te krijgen van de hoeveelheden gevallen neerslag."

De dag is bedoeld voor medewerkers van waterschappen, adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overige belangstellenden.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief