Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Themamiddag ‘De bodem onder besluitvorming in het waterbeheer’ (Uitgesteld)

STOWA en Wageningen Environmental Research houden op dinsdag 5 oktober een themamiddag over de rol en de waarde van bodemdata voor besluitvorming in het waterbeheer. Let op: deze dag wordt verplaatst naar voorjaar 2022.

> De organisatoren houden deze dag graag als fysieke bijeenkomst. Dor de ontwikkelingen rond Covid-19 is onzeker of dat mogelijk is. Vandaar dat er is besloten deze dag te verplaatsen naar het voorjaar van 2022.  

De bodem kan van grote invloed zijn op het functioneren van watersystemen, en mede bepalen hoe effectief maatregelen zijn tegen bijvoorbeeld droogte en wateroverlast. Maar welke informatie over de ondergrond hebben waterbeheerders nu? Is dat voldoende en hoe werkt deze informatie door in te nemen besluiten? We kijken deze middag zowel naar de toegevoegde waarde van bodemkennis voor het stedelijk gebied als voor besluitvorming in het waterbeheer.

(Water)beheerders lichten tijdens deze themamiddag toe waar zij behoefte aan hebben. Wat betekent bodemkundige informatie voor hun vragen? En zorgt dat voor andere besluiten? Zowel beleidsmedewerkers als kennisontwikkelaars komen aan het woord.