Toolsdag Ecologische Sleutelfactoren

Op dinsdag 9 oktober organiseert STOWA een toolsdag voor de ESF stilstaande en stromende wateren. Doel van de dag is om ervaringen te delen met elkaar en om aan de slag te gaan met deze instrumenten. Bij de toolsdag zijn de ontwikkelaars (experts) van de tools aanwezig om u te begeleiden, vragen te beantwoorden en de tools toe te lichten.

Aanmelden

Na een korte introductie gaat u aan de slag gaan met vraagstukken die u aan de hand van de sleutelfactoren met ondersteuning van de experts kunt doorlopen. Om deze werksessies goed te kunnen benutten, is het raadzaam een eigen case met probleemstelling mee te nemen.

Half september wordt de actualisatie van de lijst met benodigde parameters voor de instrumenten gepubliceerd. Deze lijst kan houvast geven bij de beoordeling van de vraag welke informatie relevant is om mee te nemen. Deze zal te zijner tijd naar de deelnemers verstuurd worden.


Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor waterschapsmedewerkers die concreet aan de slag gaan met watersysteemanalyses. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden,een week van te voren ontvangt u de bevestiging.