Tweede Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw

Op 13 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Gebruikt u het instrument, of overweegt u het instrument te gaan gebruiken? Kom dan naar de tweede gebruikersmiddag van de Waterwijzer Landbouw.

Aanmelden

> Het verslag en de presentaties van deze dag vindt u hieronder

Op het programma staan onder meer de verbeteringen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de eerste WWL-gebruikersdag in januari 2019. Het betreft onder meer de verbetering van de bodemfysica. Verder vertellen we u meer over de resultaten van het toepassen van het instrument in Laag Nederland en kijken we waar u als (mogelijke) gebruiker tegen aanloopt, hoe we dit kunnen oplossen en en welke gebruikerswensen er zijn.

Programma (gewijzigd)

 

  • 13.00 uur   Inloop
  • 13.30 uur   Opening door dagvoorzitter Michelle Talsma (STOWA)
  • 13.35 uur   Inleiding en context vanuit de begeleidingscommissie Beheer & Onderhoud WWL, Rob Ruijtenberg (STOWA)
  • 13.50 uur   Pilotstudie WWL voor laag Nederland: a) bevindingen vanuit onderzoek door Ruud Bartholomeus (KWR); b) bevindingen vanuit de waterschappen door Jos Beemster (AGV/Waternet)
  • 14.30 uur   Pauze met koffie & thee
  • 15.00 uur   Verbeteringen WWL, Martin Mulder (WENR)
  • 15.30 uur   Inleiding over de maatwerktoepassing van WWL, Linda van der Toorn (Waterschap Vechtstromen) Pim Dik (SWECO)
  • 16.00 uur   Toepassing, plannen en wensen o.l.v. Mirjam Hack en Michelle Talsma
  • 16.30 uur   Afsluiting en borrel