Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Tweede Gebruikersmiddag Waterwijzer Landbouw

Op 13 februari zetten we een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Gebruikt u het instrument, of overweegt u het instrument te gaan gebruiken? Kom dan naar de tweede gebruikersmiddag van de Waterwijzer Landbouw.

Aanmelden

> Het verslag en de presentaties van deze dag vindt u hieronder

Op het programma staan onder meer de verbeteringen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de eerste WWL-gebruikersdag in januari 2019. Het betreft onder meer de verbetering van de bodemfysica. Verder vertellen we u meer over de resultaten van het toepassen van het instrument in Laag Nederland en kijken we waar u als (mogelijke) gebruiker tegen aanloopt, hoe we dit kunnen oplossen en en welke gebruikerswensen er zijn.

Programma (gewijzigd)

 

  • 13.00 uur   Inloop
  • 13.30 uur   Opening door dagvoorzitter Michelle Talsma (STOWA)
  • 13.35 uur   Inleiding en context vanuit de begeleidingscommissie Beheer & Onderhoud WWL, Rob Ruijtenberg (STOWA)
  • 13.50 uur   Pilotstudie WWL voor laag Nederland: a) bevindingen vanuit onderzoek door Ruud Bartholomeus (KWR); b) bevindingen vanuit de waterschappen door Jos Beemster (AGV/Waternet)
  • 14.30 uur   Pauze met koffie & thee
  • 15.00 uur   Verbeteringen WWL, Martin Mulder (WENR)
  • 15.30 uur   Inleiding over de maatwerktoepassing van WWL, Linda van der Toorn (Waterschap Vechtstromen) Pim Dik (SWECO)
  • 16.00 uur   Toepassing, plannen en wensen o.l.v. Mirjam Hack en Michelle Talsma
  • 16.30 uur   Afsluiting en borrel