Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Veldbezoek graverij 1: Waterkering en watersysteem

Om een goed beeld te krijgen hoe we met gravers in dijken om moeten gaan, organiseert de STOWA een aantal veldbezoeken, met uiteenlopende thema’s. Dit doen we samen met de Zoogdiervereniging. Op 25 januari zijn we te gast bij Waterschap Hunze en Aa's. Het thema is: waterkering en watersysteem.

Voorafgaand aan ieder veldbezoek geven we een inhoudelijke toelichting vanuit een ecologisch, technisch en beheer perspectief. Mocht je interesse hebben, meld je dan snel aan. Er is plek voor maximaal 18 personen. Bij overtekening, kun je een mail sturen aan stowa@stowa.nl. We zetten je dan op een reservelijst.

Programma

  • 08.30 uur inloop op nader te bepalen locatie
  • 09.00 uur inhoudelijke toelichting
  • 10.30 uur veldexcursie
  • 13.00 uur lunch en einde

Volgende veldbezoeken