Verslag Zoet-zouttweedaagse Wageningen, 2017

Al langer brengen waterbeheerders en wetenschappers de effecten van klimaatverandering voor het waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit en (versneld) toenemende verzilting stellen Nederlandse waterbeheerders voor grote opgaven. Wat betekent dat voor de toekomst van de Nederlandse Delta? Maar ook wereldwijd? Daarover ging het tijdens de derde Zoet-Zouttweedaagse, op 8 en 9 mei 2017 in Wageningen. De bijeenkomst was georganiseerd door Wageningen UR, STOWA en Rijkswaterstaat. Tags: verzilting | zoet zout tweedaagse | zoetwaterbeschikbaarheid