Warming Up Webinar, thema 'Potentie aquathermie en barrières overwinnen bij toepassing'

In dit webinar van Warmtecollectief Warming Up gaan we in op de vragen als: waar is aquathermie interessant en op welke manier? Waar lopen pilots in de praktijk tegenaan? En hoe werken we aan het slechten van de drempels bij grootschalige toepassing?

> Meer informatie en aanmelden

In het collectief WarmingUP ontwikkelen achtendertig deelnemers waaronder STOWA praktisch toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie. Collectieve warmtesystemen in combinatie met duurzame bronnen vormen een belangrijke schakel in de oplossing om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en de CO2-emissies te reduceren.

Systeem- en procesinnovaties zijn nodig voor een efficiënter ontwerp, aanleg en beheer, en een goed samenspel tussen de partijen. WarmingUP wil deze innovaties in samenhang en in hoger tempo ontwikkelen. Versnelling, opschaling en samenwerking vanuit de hele warmteketen is nodig om de warmtetransitie te realiseren.