Wat betekent microplastic voor het Nederlandse waterbeheer?

In 2016 ging het project 'Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP)' van start. Tijdens deze middag informeren wij u over de voortgang en de eerste bevindingen.

Aanmelden

In het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) werken Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht in opdracht van STW, STOWA, KWR, diverse waterschappen en een groot aantal andere partijen aan het vergroten van de kennis over microplastics en nanoplastics. Er worden methoden ontwikkeld om deze deeltjes beter te kunnen meten in milieumonsters. Daarnaast worden de verspreiding, toxiciteit en effecten in het zoetwatermilieu onderzocht. Tenslotte wordt een risicobeoordeling van plastics in het zoetwatermilieu uitgevoerd.

De middag is met name bedoeld voor waterbeheerders en drinkwaterbedrijven, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Voorlopig programma

  • 13.30-14.15 uur   Inleiding: Wat betekent microplastic voor het Nederlandse waterbeheer?
  • 14.30-15.30 uur   Kennisdelen en discussiëren in subgroepen
  • 15.30-16.30 uur   Plenaire terugkoppeling en discussie
  • Vanaf 16.30 uur   Sluiting en borrel 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief