Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

'Waterstaatserfgoed: taak voor de waterschappen?'

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen, de Landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 2022. Tijdens deze dag gaan we in op het belang van het historisch erfgoed en de betrokkenheid van waterschappen hierbij. Een belangrijke vraag die aan de orde komt, is: hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid? Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe ze omgaan met het historisch erfgoed.

Aanmelden

Het symposium is bedoeld voor bestuurders en deskundigen die betrokken zijn bij het watersysteembeheer maar ook studenten zijn welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin Biemans.

Aanmelden

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel kosten gemaakt. Bent u aangemeld maar verhinderd, stuur dan een bericht naar Petra Angelone.

In aanloop naar het symposium plaatsen we meer informatie over het programma. Houd deze website in de gaten of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief. Dan blijft u automatisch op de hoogte van deze en komende evenementen.

Tien gouden regels voor behouden en herbestemmen!

De Nederlandse Gemalenstichting en de Stichting Historische Sluizen en Stuwen hebben tien gouden regels opgesteld voor het behouden en herbestemmen van waterstaatserfgoed. Die kunt u hieronder  downloaden. Bekijk ook de film hieronder over de tien gouden regels.

Bekijk een video over de 10 gouden regels voor het behouden en herstellen van waterstaatserfgoed

Programma

•    9.30 Inloop
•    10.15 start, opening
•    10.30 Staat de bestuurlijke schaalvergroting op gespannen voet met aandacht voor. Waterschapserfgoed (Herman Havekes, hoogleraar Publieke organisatie Universiteit Utrecht)
•    11.00 Pauze
•    11.20 Waterstaatserfgoed en keringen, (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
•    11.50 Ruimtelijke Kwaliteit in waterveiligheidsprojecten (Britta Restemeyer, Rijksuniversiteit Groningen)
•    12.30 Lunch
•    14.15 Praktijkvoorbeeld bij Scheldestromen (Maurits Schippers, Scheldestromen;
•    14.40 Twee jaar na de TUUT, (Hermine der Nederlanden, WDOD)
•    15.05 Hoe verder? Onderhoud na de restauratie van waterbouwkundige monumenten. (Rutger Polderman)
•    15.30 Waterschapshuizen, zetels van polders en waterschappen. (Peter Nijhof, adviseur NGS)).
•    16.00 Afsluiting en borrel

Excursie Grebbedijk

De vorige editie van de Waterstaatserfgoeddag kon niet doorgaan vanwege Corona. Vandaar dat we een digitale excursie hebben gemaakt langs de Grebbelinie. Centraal daarin stond de vraag hoe je op een goede manier rekening kunt houden met cultuurhistorie en erfgoed bij uiteenlopende wateropgaven, zoals dijkversterkingen. Reindert Stellingwerf van Waterschap Vallei en Veluwe laat in deze video zien hoe ze dat bij de versterking van de Grebbedijk hebben aangepakt.

Reindert Stellingwerf neemt je mee op (digitale) excursie langs de Grebbedijk