Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

'Waterstaatserfgoed: taak voor de waterschappen?'

Op dinsdag 21 juni 2022 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen, de Landelijke Erfgoedvereniging Heemschut en STOWA de Waterstaatserfgoeddag 2022. Tijdens deze dag gaan we in op het belang van het historisch erfgoed en de betrokkenheid van waterschappen hierbij. Een belangrijke vraag die aan de orde komt, is: hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid? Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe ze omgaan met het historisch erfgoed.

Bijeenkomst gemist STOWA|You Tube

Het symposium is bedoeld voor bestuurders en deskundigen die betrokken zijn bij het watersysteembeheer maar ook studenten zijn welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin Biemans.

Aanmelden

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel kosten gemaakt. Bent u aangemeld maar verhinderd, stuur dan een bericht naar Petra Angelone.

In aanloop naar het symposium plaatsen we meer informatie over het programma. Houd deze website in de gaten of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief. Dan blijft u automatisch op de hoogte van deze en komende evenementen.

Tien gouden regels voor behouden en herbestemmen!

De Nederlandse Gemalenstichting en de Stichting Historische Sluizen en Stuwen hebben tien gouden regels opgesteld voor het behouden en herbestemmen van waterstaatserfgoed. Die kunt u hieronder  downloaden. Bekijk ook de film hieronder over de tien gouden regels.

Bekijk een video over de 10 gouden regels voor het behouden en herstellen van waterstaatserfgoed

PROGRAMMA

09.30     Inloop, ontvangst gasten 
10.15     Welkom en inleiding, dagvoorzitter Hilda Boesjes;waarom deze plek, waarom deze dag

10.20    Jan van Weperen, bestuurslid bij Wetterskip Fryslân
10.30    Institutioneel erfgoed: ook het bewaren waard (Herman Havekes, hoogleraar Publieke organisatie Universiteit Utrecht)
    
11.00     PAUZE

Historisch onderzoek veenkaden
11.30    Erfgoed-inclusief waterbeheer, Jeroen Zomer (RCE)
12.00    RuiKwaLab: Ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsbeheer, Britta Restemeyer (RUG)

12.30    LUNCH
13.15    Mogelijkheid tot bezichtiging van het Wouda gemaal onder leiding van een drietal gidsen

Waterstaatserfgoed
14.15    Scheldestromen, een praktijkvoorbeeld, Maurits Schipper (WS Scheldestromen)
14.40    Het verhaal van water. Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hermine der Nederlanden (WDOD)
 
15.05    Korte pauze

15.15    Onthoudt het onderhoud, Rutger Polderman (Bureau Polderman)
15.35    Waterschapshuizen, zetels van polders en waterschappen, Peter Nijhof
15.55    Afsluitingswoordje door de dagvoorzitter
16.00    Afsluiting van de dag met een glas onder elkaar
17.00    Einde programma

 

Excursie Grebbedijk

De vorige editie van de Waterstaatserfgoeddag kon niet doorgaan vanwege Corona. Vandaar dat we een digitale excursie hebben gemaakt langs de Grebbelinie. Centraal daarin stond de vraag hoe je op een goede manier rekening kunt houden met cultuurhistorie en erfgoed bij uiteenlopende wateropgaven, zoals dijkversterkingen. Reindert Stellingwerf van Waterschap Vallei en Veluwe laat in deze video zien hoe ze dat bij de versterking van de Grebbedijk hebben aangepakt.

Reindert Stellingwerf neemt je mee op (digitale) excursie langs de Grebbedijk