Waterstaatserfgoeddag

Op donderdag 25 november 2021 organiseert de Nederlandse Gemalenstichting samen met de Stichting Historische Sluizen en stuwen en de STOWA een bijzonder symposium. Dit symposium zal in gaan op het belang van het historisch erfgoed en de betrokkenheid van Waterschappen hierbij. Een belangrijke vraag die aan de orde komt zal zijn: hoe kan historisch erfgoed invulling geven aan de huidige waterveiligheid. Daarnaast laten verschillende waterschappen zien hoe ze om gaan met het historisch erfgoed.

Aanmelden

Voor wie is de dag bestemd?
Het symposium is bestemd voor iedereen die als bestuurder of vakdeskundige betrokken is bij het watersysteembeheer: vertegenwoordigers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, belangenverenigingen en stichtingen. Met name studenten die geïnteresseerd zijn in waterbeheer of hierin later werkzaam willen worden, zijn van harte welkom op deze dag. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Robin Biemans

Aanmelden
Aan de dag zijn geen kosten verbonden maar er worden wel kosten gemaakt. Bent u aangemeld maar verhinderd stuur dan een bericht naar Petra Angelone

In aanloop naar het symposium plaatsen we meer informatie over het programma. Hou de website in de gaten of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief STOWA.