Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Binnenbeeld – buitenbeeld: dichterbij elkaar door meten en monitoren'

Op donderdag 21 januari organiseren STOWA en Rijkswaterstaat in het kader van de Voorkennisdag 'Meten en Monitoren' een webinar getiteld: Binnenbeeld – buitenbeeld: dichterbij elkaar door meten en monitoren.

Kijk hier de Video terug van de opnames.

Niet zelden geven berekeningen een ander beeld over de dijk dan de dijkbeheerder en -inspecteur zouden geven op basis van hun jarenlange ervaring en gebiedskennis. Wat kunnen metingen en monitoring hierin betekenen? Hoe ze worden ingezet om het binnenbeeld en buitenbeeld tot elkaar te brengen is onderwerp van dit webinar.

Meer informatie of vragen?

De Voorkennisdag en de workshops zijn een initiatief van STOWA en het Netwerk Dijkmonitoring. Vragen? Stuur een e-mail aan netwerk@dijkmonitoring.nl of stowa@stowa.nl

Dit webinar maakt onderdeel uit van