Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Bouwen met Natuur

In de afgelopen vijf jaar hebben STOWA en tien waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Het programma loopt op zijn eind. Graag delen we in een webinar de kennis die in dit programma is opgedaan, met een bredere groep.

Webinar terugkijken? > KLIK HIER

Wat moeten beleidsmakers en mensen in de planvorming, uitvoering en het beheer weten om Bouwen met Natuur effectief te laten zijn? Presentator Pui Mee Chan (STOWA) gaat daarover in gesprek met de tafelheren Ernest de Groot (Dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas, voorzitter stuurgroep Bouwen met Natuur) en Bas van der Wal (programmacoördinator Watersystemen STOWA).

Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research) schuift aan om in te zoomen op de ecologische effecten van Bouwen met Natuur, Ellis Penning (Deltares) praat ons bij over de hydraulische en hydrologische effecten en risico’s en Peter de Putter (Sterk Consulting) licht toe wat er op juridisch en organisatorisch gebied nodig is voor de toepassing van Bouwen met Natuur. Daarnaast brengen we voorbeelden uit de praktijk in beeld en natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Doet u ook mee op 29 juni?

Meer weten over Bouwen met Natuur? Kijk dan hier.