Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Compacte actiefslibsystemen

Tijdens dit webinar verdiepen we je kennis over de werking ervan, en hoe je die kunt optimaliseren. We gaan in op aanleg, beheer en onderhoud. We kijken naar de praktijkervaringen en onderzoeken de redenen om te kiezen voor een dergelijk systeem. Ook kijken we naar seizoensinvloeden en naar de verwijdering van nieuwe aandachtsstoffen als medicijnresten en PFAS.

Aanmelden

Hoewel compacte actiefslibsystemen in verschillende vormen al decennia worden toegepast,  is vaak niet duidelijk of zij goed werken en waarom de prestaties soms achterblijven bij de verwachtingen. In dit webinar brengen we alle beschikbare en meest actuele kennis over deze systemen samen. 

De komende jaren zal er opnieuw geïnvesteerd moeten worden in de waterketen. Compacte actiefslibsystemen kunnen, mits goed aangelegd, beheerd en onderhouden, een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de afvalwaterketen. Zowel als zelfstandig zuiveringssysteem voor bijvoorbeeld een camping in het buitengebied als voor een deelstroombehandeling (grijswater) in een stedelijke omgeving met een overbelaste rioolstelsel.

De afgelopen decennia zijn er in Nederland en België nieuwe varianten op compacte actiefslibsystemen geïntroduceerd. Zo kennen we nu bijvoorbeeld ook systemen met een online monitoring en sturing of met een aanvullende zuiveringsstap. Tijdens het webinar gaan we in op deze nieuwe ontwikkelingen en hun toepasbaarheid.

De laatste jaren heeft STOWA extra ingezet op het verzamelen van data van compacte actiefslibsystemen in de praktijk. Tijdens het webinar zal een tussentijdse evaluatie van de data uit de Sanimonitor worden besproken. 

Met de kennis uit dit webinar ben je in staat zelf goede afwegingen te maken omtrent de toepasbaarheid van compacte actiefslibsystemen in  je eigen situatie.

Meer informatie en aanmelden

Je kunt het webinar digitaal volgen, uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Wilt je fysiek bij het webinar aanwezig zijn dan is daarvoor beperkte mogelijkheid. Je  kunt dit bij je opgave laten weten, in het bijzonderheden-tekstveld. Het webinar wordt opgenomen in Delft (TUD) en is later terug te kijken.