Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Beekmondingen, tussen beek en rivier'

In dit webinar vertelt Martijn Antheunisse (Rijkswaterstaat) over de inrichting van beekmondingen langs de Maas. Hij neemt ons mee in de landschappelijke en aquatisch ecologische context; daarnaast presenteert hij nieuwe onderzoeksgegevens en monitoringresultaten. Met aansprekende voorbeelden zoals de Geleenbeek/ Oude Maas.

Aanmelden

In 2006 hebben Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas via een convenant de handen ineen geslagen bij het herstel van de beekmondingen. Deze samenwerking is voortgezet met een tweede overeenkomst voor de periode tot en met 2027.

Welke werkzaamheden er precies nodig zijn, verschilt per beek. Door bijvoorbeeld het weghalen van stenen op de oevers en bodem, ontstaan geleidelijke overgangen tussen water en land. Er komt weer ruimte voor gewenste natuurlijke processen, zoals afkalving van de oevers en meer afwisseling in stroming en waterdiepte. Ook halen we obstakels als sluizen en stuwtjes in de zijwateren weg of plaatsen we een vispassage. Waar dat kan krijgen beekmondingen hun natuurlijke (slingerende) loop weer terug.

Met al deze maatregelen herstellen we de zand-, sijpel- en grindmondingen langs de Maas en brengen we de unieke leefomgevingen van planten, vissen, insecten en andere waterdieren die thuishoren in het riviersysteem zoveel mogelijk terug. Enkele voorbeelden: in de oude Dieze bij 's-Hertogenbosch is een vistrap om de spuisluis heen gebouwd, om zo het hoogteverschil voor deze dieren te overbruggen. En de watermolen in de Everlose beek in het Limburgse Grubbenvorst werd voorzien van een bijzondere vissluis. Daarmee worden vissen langs de molen geheveld om hun weg verder landinwaarts te kunnen vervolgen (bron: Rijkswaterstaat).