Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Bos in beekdalen: waar liggen de kansen?’

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een van de afspraken gaat over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. In 2020 hebben Rijk en provincies de nationale bossenstrategie vastgesteld. Belangrijke afspraak is de aanleg van 37 duizend hectare nieuw bos, waarin de beekdalen als mogelijkheid zijn vermeld. In dit webinar van de CoP Beken en Rivieren geven we antwoord op de vraag: waar liggen de kansen voor bos in beekdalen?

Uitzending gemist;  STOWA|YOUTUBE

Om hier antwoord op te krijgen is in opdracht van de STOWA, OBN en ministerie van LNV een studie uitgevoerd met als centrale vraag op welke wijze het waterbeheer en bosvorming samen kunnen gaan. De focus ligt daarbij vooral op het verder versterken van de waterkwaliteit, het vasthouden van water en het voorkomen van wateroverlast. Om daar zicht op te krijgen is een studie verricht in het beheergebied van waterschap de Dommel, en is vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de rest van de zandgronden. 

In dit webinar vertelt Ecohydrologist  Boy Possen (Brabant Water, vh. stichting Bargerveen) over de aanpak en het resultaat van deze studie. Hij gaat dieper in op de rekenregels die per wateropgave geformuleerd zijn en hoe je deze toe kunt passen om tot kansrijke gebieden te komen. Aan de hand van de speciaal ontwikkelde viewer laat hij zien hoe dat in zijn werk gaat en ook andere waterbeheerders hiermee aan de slag kunnen om kansen voor bos in beekdalen te onderzoeken.

Alvast meer weten?