Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Grip op Beekslib’

In veel beken worden ecologische KRW- en Natura2000-doelen voor waterplanten en vegetatie niet gehaald. Hoewel de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater van beken wel omlaag is gebracht, heeft dit op plekken met slibophoping niet geleid tot voldoende verbetering. Waar komt dit slib vandaan? En wat is het effect van dit slib op de plantengroei? Dit werd onderzocht in een gezamenlijk onderzoek vanuit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en vanuit OBN. Tijdens dit webinar vertellen Roos Loeb (Onderzoekcentrum B-WARE, OBN-onderzoek) en Ellis Penning (Deltares, KIWK-onderzoek) meer over de uitkomsten.

Uitzending gemist STOWA You Tube

Studiegebieden vormden de nog vrij natuurlijk functionerende Drentse Aa en Tongelreep, en de sterk beïnvloede Eefsche Beek en Lage Raam, plus een groot aantal beken in oostelijk Nederland waar nog doelsoorten voorkwamen. Met behulp van experimenten in de kas werd onderzocht wat de effecten van slibsedimentatie waren in relatie tot de slib- en oppervlaktewaterkwaliteit.

De meeste doelsoorten prefereren matig voedselrijke omstandigheden, soms in combinatie met zacht, bicarbonaatarm water. Woekerende waterplanten kunnen daarentegen gebruik maken van nutriënten en koolstof uit het slib, waarmee ze door hun snelle groei een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van veel doelsoorten. Dit vraagt om een aanpak waarin de rol van slib erkend wordt en sedimentatie van voedselrijk slib in beken wordt verminderd.

Meer weten?

> STOWA 2022-20 'Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK)

> STOWA 2021-02 'Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib'

> STOWA Deltafact 'Grip op beekslib. Herkomst van slib in langzaamstromende beken en de rol van dit beekslib in het behalen van KRW- en natuurdoelen voor waterplanten'