Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis’

Als onderdeel voor het ecologisch herstel van de Rijn zijn in de afgelopen drie decennia door Rijkswaterstaat en terreinbeheerders tientallen herstelprojecten in de uiterwaarden gerealiseerd. De nevengeulen en strangen in deze projecten moeten daarbij vooral een functie als kraamkamer voor riviervis vervullen. De grote vraag is: werken ze naar behoren? Je hoort er meer over tijdens dit webinar van de CoP Beken en Rivieren.

Uitzending gemist; STOWA|YOUTUBE

Twan Stoffers van Wageningen University (op de foto hieronder links) onderzocht in zijn  promotieonderzoek een groot aantal nevengeulen en strangen op de diversiteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van habitats en dit gerelateerd aan de diversiteit en dichtheden van vissen in hun eerste levensjaar. In de presentatie gaat hij onder andere in op het belang van veranderingen in ruimte en tijd bij de beoordeling van het ecologisch rendement.

Meer weten over dit onderwerp?

> Artikel Vroege Vogels 'Herstel van riviervis vereist diverse habitats'

> Artikel Nature Today 'Herstel van biodiversiteit riviervis vereist diverse habitats'

> Artikel Science Direct 'Freshwater fish biodiversity restoration in floodplain rivers requires connectivity and habitat heterogeneity at multiple spatial scales'