Skip to main content Skip to main nav

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Moerasbeken'

De CoP Beken & Rivieren organiseert een reeks webinars over waterinfiltratie en waterconservering in beken en rivieren. Op 3 juni vertelt Ralf Verdonschot meer over moerasbeken.

Aanmelden

Veel Nederlandse laaglandbeeksystemen hebben van nature te weinig verval en een te lage afvoer om een duidelijk herkenbare en continue beekloop te vormen. Hier lagen in het verleden doorstroommoerassen en verder benedenstrooms moerasbeken, maar nu zijn dit veelal genormaliseerde gereguleerde watergangen gegraven om het water zo efficiënt mogelijk af te voeren.

Momenteel wordt echter gewerkt aan het terugbrengen van moerassystemen in beekdalen. Dit is goed nieuws, want deze systemen zijn ecologisch bijzonder waardevol door hun land-waterovergangen en kunnen een hoge biodiversiteit herbergen. Ook bieden ze voor het waterkwantiteitsbeheer kansen omdat ze werken als een ‘spons’, waarin water vastgehouden en langzaam afgegeven kan worden; een belangrijke functie in het licht van klimaatverandering.

De laatste jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd in herstelde moerasbeken en doorstroommoerassen in beekdalen. In dit webinar gaat de spreker Ralf Verdonschot in op de resultaten en schetst hij een beeld van de kansen en beperkingen voor moerasbeken in Nederland.