Skip to main content Skip to main nav

Webinar CoP Beken en Rivieren, 'Naar een robuust, veerkrachtig en stuurbaar watersysteem: het verhaal van de Aa'

Dit webinar over een robuust en veerkrachtig, stuurbaar watersysteem en het Verhaal van de Aa is de vierde in een reeks webinars over infiltratie, waterconservering en waterbuffering in beekdallandschappen. De organisatie is wederom in handen van de CoP Beken en Rivieren, die wordt ondersteund door STOWA.

De afgelopen jaren leren we dat we steeds vaker te maken krijgen met weersextremen. Dit vraagt om een watersysteem dat niet alleen in normale situaties goed functioneert, maar dat ook extreem natte en extreem droge situaties aan kan. Dit vereist op verschillende onderdelen van het systeem om meer ruimte voor water en meer veiligheidskleppen. Waterschap Aa en Maas werkt vanuit deze gedachte aan een klimaatbestendig robuust en veerkrachtig, stuurbaar watersysteem. Het waterschap heeft de principes van een robuust, veerkrachtig en stuurbaar beekdallandschap verder uitgewerkt voor het stroomgebied van de Aa.

Het verhaal van de Aa (deelgebieden, bouwstenen)

De Aa en haar zijlopen zijn de dragers van het landschap, de landbouw en de natuur in Oost-Brabant. Al eeuwenlang. Daarom werkt het waterschap aan het stroomgebied van de Aa, om te zorgen dat het straks goed is toegerust op klimaatveranderingen, zoals de grotere kans op langdurige droogte en hevige regenval.

Het verhaal van de Aa omvat zowel een uitwerking per (hydrologisch) deelgebied (Horst, Flank, Zijbeekdal, Dorp&Stad en Beekdal, zie Pdf hieronder) als een groot aantal bouwstenen per deelgebied. Op deze wijze kunnen planologen, geografen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen actief aan de slag met water als mede-ordenend principe.

Wil je meer weten, lees dan alvast het verhaal van de Aa in de onderstaande pdf.

Tot 15 april!

Sprekers

Ernest de Groot en Simon Schimmel zijn de sprekers op deze bijeenkomst. Zij vertellen u graag meer over 'Het verhaal van de Aa'.

Nazorg

Wil je de bijeenkomst terugkijken; https://youtu.be/UEaJOYF6Xn8