Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied'

Op 9 december ben je van harte welkom op het webinar 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied' van de CoP Beken en Rivieren. In dit webinar bespreken we de ecologische systeemopgave en daarmee samenhangende opgaven die er liggen voor het Nederlandse rivierengebied.

Uitzending gemist; STOWA You Tube

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) wordt tot en met 2050 toegewerkt naar een stabiel en samenhangend ecosysteem van grote wateren in Nederland. Hierbij gaat het om het Waddengebied, IJsselmeergebied, Zuidwestelijke Deltagebied en het Rivierengebied. Ecologisch gezond water, hoogwaardige natuur, een hoge kwaliteit van de leefomgeving, ruimte voor andere opgaven en economische dynamiek zijn het gewenste resultaat.

In de webinar nemen Giselle Snels, Anne Zuidhof en Wouter van Heusden (allen RVO) je mee naar de ecologische systeemopgave voor het Rivierengebied. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-economische waarden die daarmee samenhangen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoogwaterveiligheid, natuurinclusieve landbouw en het creëren van recreatieve uitloopgebieden in, en langs de uiterwaarden. In de webinar verkennen we waar gedeelde belangen liggen bij het realiseren van die systeemopgave en hoe alle betrokken partijen hieraan bij kunnen dragen.

De Ecologische Systeemopgave PAGW Rivieren is te raadplegen op Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren : Naar klimaatbestendige robuuste riviernatuur in 2050 - Rijkswaterstaat Rapportendatabank (overheid.nl)