Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Zoetwatergetijdennatuur herleeft in Noordwaard’

In dit webinar nemen Jos Koopman (Staatsbosbeheer) en Ruud Beringen (FLORON) ons mee naar de ontwikkelingen in de Noordwaard, een poldergebied dat grenst aan de Brabantse Biesbosch. Jos Koopman gaat dieper in op de maatregelen die in het gebied zijn genomen. Ruurd Beringen gaat vervolgens in op de ontwikkeling van de vegetatie (Foto agenda-overzicht: Staatsbosbeheer).

Aanmelden

Zeven geleden werd de inrichting van de Noordwaard afgerond. Het gebied werd tussen 2012 en 2015 opnieuw ingericht in het kader van Ruimte voor de Rivier. Hierbij werden oude getijdenkreken hersteld en maakten enkele landbouwpolders plaats voor doorstroomgebieden.

In de periode daarna hebben veel planten zich in het nieuwe zoetwatergetijdengebied weten te vestigen. Ruud Beringen loopt al aardig wat jaren rond op de oevers van de zoete rijkswateren en is de aangewezen man om ons hier meer over te vertellen. Riemen vast voor velden kattenstaarten en oevers vol driekantige bies!

Kaart onder: Overzicht van de heringerichte Noordwaard. Bron: De Ingenieur.