Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Dynamisch kustbeheer

Graag nodigen Rijkswaterstaat en STOWA u uit voor de workshop Dynamisch kustbeheer 2020. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beheerders van zandige waterkeringen en duinen, natuurorganisaties, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Met u wisselen we graag kennis en informatie uit over dynamisch kustbeheer en over de ecologische effecten van zandsuppleties op de duinen.

> Onderaan deze pagina vindt u videoverslag van dit webinar, een overzicht van de vragen en antwoorden in de chat, plus een link naar het verslag van deze dag op www.natuurlijkveilig.nl

De workshop is een combinatie van de jaarlijkse workshop dynamisch kustbeheer die Rijkswaterstaat en STOWA sinds 2010 samen organiseren en de jaarlijkse informatiedag van het programma ‘Natuurlijk Veilig’. Dit programma vloeit voort uit een convenant tussen natuurorganisaties en Rijkswaterstaat en richt zich op onderzoek naar de ecologische effecten van suppleren.

Omdat beide bijeenkomsten voor het thema ‘duinen’ een duidelijke overlap hebben, hebben de organisatoren van beide evenementen besloten de handen ineen te slaan. Door de uitbreiding van het deelnemerspalet, hopen we nog meer kennis, ervaringen en ideeën te delen.

In 2020 kiezen we – gezien de omstandigheden –voor een digitale workshop. Het wordt een interactieve workshop, waarbij enkele (vooraf langs de kust) opgenomen presentaties en een bezoek aan een dynamisch kustbeheerproject getoond worden. In onze ‘live studio’ zijn enkele onderzoekers, beheerders en leden van het organisatieteam aanwezig, die binnenkomende vragen zullen beantwoorden en in discussie zullen gaan over enkele prikkelende stellingen. Op deze manier hopen we elkaar ook dit jaar (digitaal) te ontmoeten!

Programma:

13.30  Opening (door dagvoorzitter) en toelichting op het programma
13.35 Dynamisch kustbeheer: terugblik en vooruitblik

13.45  Dynamisch kustbeheer in de praktijk (subgroepen)

Er kan worden gekozen uit de volgende thema’s:

  • Dynamisch kustbeheer en het beheer van de waterkering
  • Dynamisch kustbeheer en natuur
  • Dynamisch kustbeheer en strandpaviljoen

Het programma start met een filmexcursie naar Spanjaardsduin (Delflandse kust). Vervolgens is er tijd voor vragen en gaan we in gesprek over het betreffende thema.

14.30  Wrap-up 

  • Plenaire terugmelding van ervaringen uit de subgroepen
  • Afsluiting van het eerste deel van de workshop

14.45 Pauze met beelden van 10 jaar workshops dynamisch kustbeheer
15.00 Start tweede deel van het programma: Webinar Natuurlijk Veilig

  • Presentatie ‘Succesvol op gang brengen van duindynamiek’ (door Tjisse vd Heijde)
  • Presentatie ‘Duindynamiek en suppleties’ (door Albert Oost)
  • Ruimte voor het stellen van vragen

15.45 Afsluiting 

 

> Lees het verslag van deze dag op de website van 'Natuurlijk veilig'

Videoverslag Workshop Dynamisch Kustbeheer, deel 1 Ecologische effecten zandsuppletieskusten
Videoverslag Workshop dynamisch kustbeheer, deel 2 webinar 'Natuurlijk Veilig'