Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Effecten thermische energie uit afvalwater op de rwzi'

Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) kan een betrouwbare, duurzame warmtebron zijn. Onttrek je de warmte echter aan het afvalwater voordat dit gezuiverd wordt, dan kan de afkoeling van het rioolwater de effectiviteit van het zuiveringsproces beïnvloeden. In dit webinar krijg je inzicht in de effecten op het zuiveringsproces en maak je kennis met een eenvoudige tool om te bepalen hoe groot dit effect is.

Vanuit onderzoeksprogramma WarmingUP onderzoeken diverse partijen wat de mogelijke effecten zijn van de toepassing van aquathermie. STOWA draagt hier actief aan bij omdat het van groot van belang is voor de waterbeheerders om de kennis hierover te vergroten.

Effecten op RWZI en warmtepotentie

Syntraal heeft de tool ontwikkeld om mogelijke effecten op het zuiveringsproces te kwantificeren.  De tool kan zuiveringstechnologen en anderen helpen bij de beoordeling van nieuwe TEA-initiatieven. Daarnaast kan men de toolinzetten om de warmtepotentie van een rioolwaterleiding voor een specifieke locatie te bepalen.

Temperatuurdaling en stikstofverwijdering

In hoeverre de warmteonttrekking leidt tot temperatuurdaling van het water dat de zuivering instroomt, is in grote mate afhankelijk van de afstand tussen de TEA-installatie en de zuivering. Is die groot, dan kan de temperatuur zich beter herstellen door de warmte uit de bodem. De berekening van de temperatuurdaling is de eerste stap in de tool. Vervolgens helpt de tool het effect van deze temperatuurdaling op het zuiveringsproces te bepalen.

Het programma van het webinar is als volgt:

 • Welkom en programma
 • Inleiding door Ida de Groot – Wallast van WarmingUP
 • Toelichting door Barry Meddeler van Syntraal op de tool
  • Wat zijn de aanleiding en het doel?
  • Wat zijn de uitgangspunten?
  • Wat kan de tool?
 • Praktijkvoorbeeld: brengt u een casus in?
 • Vragenronde
 • Inventarisatie van de kennisbehoefte op het gebied van de effecten van TEA
 • Afronding

Tijdens de presentatie van Barry Meddeler is er ook ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Praktijkvoorbeeld gevraagd!

Graag illustreren we de werking van de tool aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Is er een TEA-initiatief in uw werkgebied waarvan u graag het effect op het zuiveringsproces wil weten? Of is er een RWZI waarvan u graag de potentie van thermische energie uit het influent nader zou bepalen? Stuur dan vóór 2 april een korte omschrijving van de casus naar barry.meddeler@syntraal.com en lieke.noij@syntraal.com. Syntraal selecteert dan één voorbeeld om tijdens het webinar te bespreken.

Foto met dank aan: RWZI Nijkerk, Waterschap Vallei en Veluwe