Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Handreiking voor de beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen

Tijdens dit webinar wordt een toelichting gegeven op de tweede versie van de handreiking voor de beoordeling van de ecologische effecten van TEO-systemen. We gaan onder meer in op de verschillen tussen de uitgangspunten van versie 1 en versie 2 van dit beoordelingskader. Daarnaast zal er worden ingegaan op de vraag hoe de criteria en de beslisboom tot stand zijn gekomen. Aanvullend wordt een toelichting gegeven op het juridische gedeelte van het beoordelingskader.

Uitzending gemist STOWA|YOUTUBE

Het aantal vergunningaanvragen voor het winnen van energie, i.c. warmte uit oppervlaktewater (TEO), neemt snel toe. Het beoordelingskader koudelozingen 2.0 biedt waterbeheerders met het oog hierop handvatten voor het inschatten van ecologische effecten van de koudelozingen die ontstaan bij deze winning. Dit helpt ze bij de besluitvorming rond het al dan niet toestaan van de warmtewinning.

Het beoordelingskader 2.0 - een verbeterde en geactualiseerde versie van de versie 1.0 - is tot stand gekomen op basis van literatuurstudie, expertsessies en praktijkervaringen. Er worden momenteel metingen gedaan aan de ecologische effecten van TEO-installaties, bijvoorbeeld bij de Sloterplas. De resultaten van deze metingen kunnen leiden tot een nieuwe update. Met de aanduiding 2.0 benadrukken de opstellers dan ook dat beoordelingskader moet worden zien als een volgende stap. STOWA en Rijkswaterstaat zullen het kader verder ontwikkelen samen met de waterbeheerders aan de hand van nieuw ecologisch onderzoek en gebruikerservaringen.

Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte om vragen te stellen.

> Download het nieuwe beoordelingskader