Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Helofytenfilters (en soortgelijke systemen)

Tijdens dit webinar gaan we uitgebreid in op de werking van helofytenfilters. We verdiepen jouw kennis over de werking ervan en hoe je die kunt verbeteren. We gaan ook in op aanleg, beheer en onderhoud. We kijken naar de praktijkervaringen en onderzoeken de redenen om te kiezen voor een helofytenfilter. Nadrukkelijk kijken we ook naar seizoensinvloeden en naar de verwijdering van nieuwe aandachtsstoffen als medicijnresten en PFAS. Met de kennis uit dit webinar ben je in staat zelf goede afwegingen te maken over de toepasbaarheid van helofytensystemen in jouw situatie.

Uitzending gemist https://www.youtube.com/watch?v=p6ac_8mSpnc

Hoewel helofytenfilters in hun verschillende vormen al decennia lang worden toegepast, bestaat er in de praktijk nog steeds veel onduidelijkheid over deze systemen. In dit webinar brengen we alle beschikbare en meest actuele kennis over deze systemen samen.

De komende jaren zal er opnieuw geïnvesteerd moeten worden in de waterketen. Helofytensystemen kunnen- mits goed aangelegd, beheerd en onderhouden - een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van de afvalwaterketen. Zowel als zelfstandig zuiveringssysteem voor bijvoorbeeld een camping in het buitengebied als voor een deelstroombehandeling (grijswater) in een stedelijke omgeving met een overbelaste rioolstelsel.

De afgelopen decennia zijn er in Nederland en Belgie nieuwe varianten op helofytenfilters geïntroduceerd. Zo kennen we nu bijvoorbeeld ook wilgenfilters, helofytenfilters met een aanvullende beluchting en compacte filters die onder een parkeerplaats kunnen worden aangelegd. Tijdens het webinar gaan we in op deze nieuwe ontwikkelingen en hun toepasbaarheid.

De laatste jaren heeft STOWA extra ingezet op het verzamelen van data van helofytenfilters in de praktijk. Tijdens het webinar zal een tussentijdse evaluatie van de data uit de Sanimonitor worden besproken.

Je kunt het webinar digitaal volgen, uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Wil je zelf (fysiek) bij het webinar aanwezig zijn dan is daarvoor beperkte mogelijkheid. Dit kun je bij je opgave laten weten, het veld ‘Opmerkingen’. Het webinar wordt opgenomen in Delft (TUD).

Programma

 • 13.30 uur  Welkom, Bert Palsma
 • 13.32 uur Programmaopzet en introductie, Jules van Lier
 • 13.40 uur Helofytenfilters diepgaand belicht, Diederik Rousseau
 • 14.30 uur Tafelgesprek aan de hand van drie thema's, Jules van Lier & Diederik Rousseau
  • Aanleg beheer en onderhoud, Dion van Oirschot
  • Praktijkervaringen, Paul Kemp
  • Meerwaarden, Renz Pijnenborgh   
 • 15.25 uur  Afronding, Jules van Lier
 • 15.30 uur  Afsluiting, Bert Palsma