Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Klei in veen

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van het veen te verbeteren. Op 30 januari organiseren het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over deze maatregel.

Klei in veen is een nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van de veen te verbeteren. Door middel van sproeien of uitstrooien worden kleideeltjes over de bodem verdeeld, die vervolgens door neerslag en bodemleven doordringen in het veen. Hierdoor veranderen de eigenschappen van het veen en treedt minder veenoxidatie op. Maar hoe werkt dit precies? Zijn alle soorten klei geschikt? En is er wel genoeg klei om deze maatregel breder toe te passen? Deze en andere vragen komen aan bod in het webinar Klei in veen dat het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) organiseert op 30 januari van 10.00-11.30 uur. Wat kunt u verwachten in dit webinar:

  • Mariet Hefting (Universiteit Utrecht/NOBV/VIPNL) geeft een presentatie over mechanismen in de bodem. Waarom breekt veen af? Wat gebeurt er als klei wordt toegevoegd aan veen en welk effect heeft dat op het proces van veenafbraak en op de uitstoot van broeikasgassen?
  • Maaike van Agtmaal (Louis Bolk Instituut/VIPNL) gaat in op praktijkproeven met klei in veen. Welke pilots lopen er? Hoeveel soorten klei zijn er eigenlijk en is elke kleisoort bruikbaar? 
  • Moderator Frank Lenssinck (VIC/VIPNL) gaat in gesprek met Bernd van den Berg, Beleidsadviseur bodemdaling veenweiden bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, en met Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat) over de mogelijkheden en voorwaarden voor toepassing in de praktijk. Hoe kijkt het waterschap naar deze maatregel? Hoeveel klei is er beschikbaar en waar halen we de klei vandaan?

Meer informatie en aanmelden

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Doet u ook mee? Aanmelden kan via: webinar@vip-nl.nl o.v.v. Webinar 30 januari. 

Dit webinar wordt georganiseerd door het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Kijk voor meer informatie op www.vip-nl.nl en www.nobveenweiden.nl