Skip to main content Skip to main nav

Webinar 'Leren van praktijkervaringen aquathermie'

STOWA heeft onderzoek gedaan naar bestaande praktijkervaringen met aquathermie: welke lessen en inzichten leren we hieruit? Jeroen de Bruin neemt je in dit webinar mee in de resultaten van dit onderzoek. Hij staat onder andere stil bij de specifieke lessen van TEO-, TEA- en TED-projecten, maar ook de generieke lessen die voor alle drie de varianten lijken te gelden, komen aan de orde.

De belangrijkste lessen uit het onderzoek worden kort toegelicht door een vertegenwoordigers van twee projecten uit het onderzoek:

  • Machiel Karels (Buro Loo) geeft toelichting op de lessen uit het TEO-project Stadskantoor Deventer
  • Stefan Mol (Waternet) licht de lessen toe uit het TED-project Sanquin Amsterdam

Daarnaast wordt Gerald Jan Ellen van Deltares geïnterviewd over het vervolgonderzoek dat WarmingUP gaat uitvoeren.

Na afloop van het webinar weet je meer over de technische en organisatorische zaken waar onderzochte projecten tegenaan zijn gelopen. Deze nieuwe inzichten kun je meenemen in de (verdere) ontwikkeling van je eigen aquathermieproject.

STOWA is partij in de Green Deal Aquathermie en is betrokken bij de uitvoering van de kennis- en onderzoeksagenda van het Netwerk Aquathermie.

Aanmelden

Je kunt je voor dit webinar aanmelden door een email te sturen naar info@aquathermie.nl