Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?'

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen worden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?

Wat kunt u verwachten?

  • Presentator Pui Mee Chan, (STOWA/programmaleider NOBV) gaat onder andere in gesprek met Ed Buijs (gemeente Amsterdam) over de pilot in de Burkmeer;
  • Jeroen Pijlman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut en projectleider van Veen, voer en verder II, geeft een overzicht van pilots in Nederland;
  • Gerben Nij Bijvank (The Spring Company) en een collega gaan in op de markt en afzetmogelijkheden voor lisdodde, die ze hebben onderzocht namens het Innovatie Programma Veen en het Veenweiden Innovatiecentrum.    
  • Marle de Jong geeft een toelichting op de life cycle assessment (LCA) van lisdodde als isolatieplaatmateriaal, welke zij vanuit de Universiteit Utrecht samen met o.a. Jeroen Pijlman en Ollie van Hal, onderzoeker duurzame veehouderij & agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, heeft uitgewerkt;
  • Youri Egas (KTC Zegveld) en Monique Bestman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut, brengen de aanleg van een perceel lisdodde, oogstmethoden en draagkracht van lisdodde in beeld;
  • Jeroen Pijlman en Monique Bestman zoomen in op onder meer oogstmoment, nutriĆ«nten en water;
  • Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en betrokken bij het NOBV, gaat in op broeikasgasemissies bij lisdoddeteelt.

Kijk voor meer informatie op www.kennisprogrammabodemdaling.nl of www.nobveenweiden.nl

Uitzending gemist: STOWA You Tube

Dit webinar wordt georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA en het ministerie van LNV.