Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar nieuwe sanitatie Superlocal: Wat gaan we leren van de wijk Bleijerheide in Kerkrade?

De wijk Bleijerheide in Kerkrade is onderdeel van een uniek project: Superlocal. De wijk wordt gerenoveerd waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. WBL, WML en de gemeente Kerkrade hebben dit initiatief aangegrepen om ook de waterketen circulair in te gaan richten. Onderdelen daarvan zijn lokale drinkwaterwinning en de lokale behandeling van zwart en grijs afvalwater, inclusief het terugwinnen van energie en grondstoffen. Ben je benieuwd hoe dit er precies uitziet? Meld je dan snel aan voor dit webinar, op 17 december aanstaande.

 > Kijk het webinar terug

 

In dit webinar brengen we u op de hoogte van de actuele stand van zaken van dit lopende project, waar we veel van kunnen leren. Daarna gaan we graag met u in gesprek over de onderzoeksvragen die we met dit project willen beantwoorden en over de kennis behoefte die er is om ook in de toekomst de juiste afwegingen te kunnen maken. We horen bovendien graag van u welke vragen er bij u leven; vragen die we mogelijk met aanvullende monitoring zouden kunnen beantwoorden.

Diederik van Duuren (WML) en Paul Telkamp(vervangt Ad de Man), gaan met name in op de inhoud en opzet van het project Bleijerheide. Zij informeren u over actuele stand van zaken én over de motieven voor WBL en WML om in dit project te participeren. Ze geven aan welke antwoorden zij verwachten uit dit project te zullen krijgen.

Op meer plaatsen in Nederland in Nederland wordt echter over decentrale ontwikkelingen nagedacht. Naast volksgezondheid en milieu zal duurzaamheid wellicht een belangrijke overweging worden bij toekomstige investeringen in de waterketen. STOWA voert momenteel een onderzoek uit naar de mogelijke toekomstige besluitvormingscriteria die dan een rol gaan spelen. Gert Dekker en Hans van der Eem doen verslag van de voorlopige resultaten van dit onderzoek. Zij laten zien in hoeverre circulariteit of klimaat de keuzes voor de toekomstige inrichting van de waterketen naar verwachting zullen gaan bepalen en dus ook in hoeverre we ons daar met kennis op moeten voorbereiden.

Tijdens het webinar zullen we via chatvragen en met polls met de deelnemers in gesprek gaan over met name de kennisvragen en monitoring die we met projecten als Super Local zouden kunnen beantwoorden.

Meer informatie

Meer informatie over het project Superlocal vind je via deze link.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bjartur Swart