Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar Onverzadigde zone - NHI

Voor het maken van hydrologische modelberekeningen met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI is een een kaart gemaakt van slecht doorlatende grondlagen. In dit NHI-webinar leggen we uit waar de kaart uit bestaat, hoe deze is opgesteld en hoe deze geïnterpreteerd kan worden.

Uitzending gemist STOWA YOU TUBE

Er is een kaartlaag aangemaakt voor slecht doorlatende lagen en een kaartlaag voor potentieel slecht doorlatende lagen. De kaartlagen zijn samengesteld met bestaande open en online beschikbare data. Op basis van deze kaarten kan rekening worden gehouden met slecht doorlatende lagen in hydrologische modellen. De kaart is met name bedoeld voor toepassingen op een regionale schaal.

In aanvulling op de slecht doorlatende lagen kaart is verkend of plassen op maaiveld gebruikt kunnen worden voor het lokaliseren van slecht doorlatende lagen. De plassen op maaiveld zijn in kaart gebracht met satellietdata. In de webinar gaan we in op hoe de plassen op maaiveld in kaart gebracht zijn en hoe hieruit slecht doorlatende lagen geïdentificeerd kunnen worden.

De webinar wordt gepresenteerd door Klaas Willem van den Berg (Aequator) en Harm-Jan Benninga (Witteveen+Bos).

Meer weten over het NHI? Ga naar de website nhi.nu.

Eerdere webinars in deze NHI-reeks terugkijken?

Eerste webinar STOWA YOU TUBE 8 juni Landgebruikskaart

Tweede webinar STOWA YOU TUBE 12 juni METEO gegevens