Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Resultaten van een meetcampagne op acht rwzi’s

In dit webinar geven we een toelichting op de uitkomsten van een onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op acht rwzi's metingen verricht. De meetcampagne werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en STOWA.

> Bekijk dit webinar terug

Er bestaan grote zorgen over PFAS: Poly- en perFluorAlkylStoffen. Het betreft een groep stoffen met bruikbare eigenschappen, zoals vuil-, vet-, en waterafstotend, die onder meer worden toegepast bij de productie van textiel, tapijt, voedselverpakkingsmateriaal en brandblusschuim. PFAS komen zowel vrij bij de productie als het gebruik. PFAS breken bijna niet af in het milieu en ook in kleine hoeveelheden kunnen ze gevaarlijk zijn voor mens en dier. De EU heeft een aantal PFAS-verbindingen aangemerkt als prioritair gevaarlijke stoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Nederland werkt samen met vier andere EU-landen aan een Europese restrictie voor alle PFAS.

In Nederland lopen ondertussen diverse onderzoeken om de bronnen en routes van PFAS beter in beeld te krijgen. Onder meer een meetcampagne die in opdracht van STOWA en het minsiterie van IenW is uitgevoerd. In dit webinar vertellen we u meer over de opzet, achtergronden en resultaten van deze campagne. Gedurende negen dagen zijn op acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) metingen verricht in het binnenkomende en uitgaande afvalwater en in het zuiveringsslib, om de concentraties PFAS vast te stellen. Maar ook om meer inzicht te krijgen in de verschillende soorten PFAS die in het afvalwater aanwezig zijn.

De rwzi’s waren onderverdeeld in rwzi’s met een bekende grote PFAS-ontvangst (vanwege voorliggende PFAS-producerende of PFAS-verwerkende industrie), rwzi’s die bijna alleen huishoudelijk afvalwater behandelen, rwzi’s die een groot aandeel industrieel afvalwater behandelen en gemengde rwzi’s.