Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Sanitatie in het Buitengebied, nu en in de toekomst’. Deel 3. Beleidskeuzes & kennisbehoefte'

STOWA organiseert een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. In het derde en laatste deel bespreken we de mogelijke beleidskeuzes en de consequenties die deze keuzes hebben voor onze kennisbehoeften.

Deze uitzending terugkijken; STOWA\YOUTUBE

We staan de komende jaren voor belangrijke keuzes rondom sanitatie in het buitengebied. Op steeds meer locaties is de bestaande infrastructuur technisch of economisch afgeschreven. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals (boeren)campings en huisvesting van seizoenarbeiders, die ertoe leiden dat er de capaciteit van bestaande drukrioolstelsels niet (meer) toereikend is en er steeds grotere decentrale systemen ontstaan.  De vraag is: hoe gaan we om met de bestaande voorzieningen en met nieuwe ontwikkelingen? Hoe maken we financieel economisch verstandige keuzes? Hoe vullen we onze rol in en wat betekent dat voor onze circulaire en klimaat ambities?

In dit derde en laatste webinar verdiepen we ons in een aantal beleidsscenario’s en onderzoeken we wat dat die betekenen voor de kennis die we daarvoor nodig hebben. Welke kennis is nodig om tot beleid te komen? En wat betekenen bepaalde beleidskeuzes voor de kennisbehoefte bij medewerkers van waterschappen en gemeenten? Wat moeten we weten over decentrale systemen om binnen het gekozen beleid de juiste keuzes te maken en hoe kan STOWA daarbij helpen? Hoe krijgen we die kennis bij de juiste personen? Via de chat en peilingen kan iedereen actief deelnemen aan de discussie en zijn of haar voorkeuren uitspreken. Met het panel bespreken we de mogelijke richtingen.

Ben je bij het onderwerp betrokken, heb je er in je werk mee te maken en wil je meepraten? Mis het niet en meld je aan.

Programma

15.00   Welkom

15.05    Blok 1: Wat voorafging

  • Bjartur Swart: lessen uit de eerdere webinars – STOWA
  • Gert Dekker / Hans van der Eem: Rapportage onderzoek “Omgaan met afvalwater in buitengebied”
  • Vragen - Discussie

15.45    Blok 2: Beleidsscenario’s in relatie tot kennisbehoeften; verslag van een beleidsanalyse.

  • Aad Oomens – Waterschap de Dommel
  • Vragen - Discussie

16.20    Blok 3: Analyse en aanbevelingen.

  • Panel: Martijn Klootwijk (Gem. Breda), Roel van Wolfswinkel (Ws. Zuiderzeeland), Ronald van Dokkum (VWS), Bert Palsma (STOWA)
  • Vragen - Discussie

Webinarreeks terugkijken

Vorig jaar startte STOWA een korte webinarreeks over de toekomst van sanitatie in het buitengebied. Op kortere termijn zijn immers beslissingen nodig die grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst. De technologie op gebied van sanitatie heeft niet stilgestaan en zal zich blijven ontwikkelen. Nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt in een brede(re) maatschappelijke context. STOWA faciliteert deze afwegingen onder meer via onderzoek naar afwegingscriteria en met het verzamelen van data over de werking van systemen in de praktijk. De kennis willen we graag met jullie delen. Maar de materie is te complex om dat in één webinar te vervatten. We kozen daarom voor een drieluik. Je kunt de eerste twee webinars terugkijken op het Youtube kanaal van STOWA.

1. Analyse problematiek en technieken        (30 juni 2021) > terugkijken
2. Kennis en kennis behoefte                                    (1 dec. 2021) > terugkijken
3. Beleidskeuzes in relatie tot kennisagenda            (24 maart 2022)>terugkijken