Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Technologie-impuls voor decentrale sanitaire systemen'

Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar innovatieve nieuwe concepten en technologieën die aan de verdere verduurzaming van nieuwe sanitatie kunnen bijdragen. Tijdens een speciaal webinar verkennen we welke technieken en concepten het meest kansrijk zijn en hoe we aan de verdere ontwikkeling ervan een impuls kunnen geven.

Steeds vaker kiezen ondernemers bij recreatieparken, horecavoorzieningen en tijdelijke wooncomplexen voor de aanleg van decentrale afvalwatersystemen. Soms uit ideële overwegingen maar vaak omdat de aansluiting op de (druk)riolering niet mogelijk of te kostbaar is. Deze systemen, vaak met een omvang van 50 – 200 i.e. of groter, zouden in de toekomst bij voorkeur net zo duurzaam - of zo mogelijk duurzamer - moeten zijn dan de behandeling op een reguliere RWZI. Ook in het stedelijk gebied zijn er inmiddels tal van situaties waarbij om allerlei redenen gekozen is voor (deels) decentrale oplossingen. Maar decentraal is niet persé duurzaam. Nieuwe kennis en inzichten kunnen eraan bijdragen om decentrale systemen verder te verduurzamen. Maar wat is er mogelijk en hoe zorgen we ervoor dat die kennis ook daadwerkelijk wordt gebruikt? 

U kunt zich aanmelden voor dit webinar door bovenstaand formulier in te vullen. In verband met de  gewenste samenstelling van de discussiegroepen kan het zijn dat wij u aanmelding niet kunnen honoreren.