Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Update aquathermieviewer: inzicht in de potentie van aquathermie'

De aquathermieviewer die de potentie van aquathermie in Nederland op inzichtelijk maakt, heeft een update gekregen. Naast een quickscan van de potentie van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED), biedt deze update ook een extra verdiepingsslag over de haalbaarheid van aquathermie in een gebied. Tijdens dit webinar op dinsdag 18 mei van 10 tot 11:30 uur laten we je zien hoe de aquathermieviewer werkt en hoe je de potentie voor jouw gebied in kan schatten.

Wil je opnames van de bijeenkomst ontvangen, stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl 

De aquathermieviewer is uitgebreid om meer inzicht te bieden in de haalbaarheid en robuustheid van aquathermie als warmtebron en om beter aan te sluiten bij het transitieproces naar Aardgasvrij.  Daartoe zijn interactieve kaarten toegevoegd, die die de effecten laten zien van keuzes over de intensiteit van de warmtewinning, de natuurlijke variatie, mogelijke ecologische risico’s, beschikbare opslagcapaciteit en financiële haalbaarheid van een warmtenet. Specifiek voor TEO is een extra functionaliteit ‘de gebiedsanalyse’ toegevoegd’. De gebruiker kan in de webviewer potentiescenario’s doorrekenen door te variëren met factoren en waarbij rekening wordt gehouden met uitputting en beïnvloeding van bovenstroomse winningen. Nieuw is ook dat gebruikers de potentie van TED kunnen bekijken via de viewer.

Het programma van het webinar is als volgt:

  • Welkom
  • Inleiding door Rutger van der Brugge van Deltares
  • Toelichting functionaliteiten voor TEO aan de hand van een praktijkvoorbeeld, Ronald Roosjen van Deltares
  • Toelichting TEA aan de hand van een praktijkvoorbeeld, Anastasia Koezjakov van Syntraal
  • Toelichting TED aan de hand van praktijkvoorbeeld, Andreas Moerman van KWR
  • Toekomst aquathermieviewer
  • Afronding

WarmingUP

Begin 2020 presenteerde STOWA de eerste aquathermieviewer. De update is uitgevoerd binnen het programma WarmingUP en ontwikkeld door Deltares, Syntraal, KWR en Mapgear B.V., met medewerking van STOWA, Rijkswaterstaat en Netwerk Aquathermie. Met de interactieve kaarten die de aquathermieviewer biedt kunnen gemeenten, energiestrategen, ontwikkelaars en waterbeheerders aquathermie een plek geven in het beleidsproces, projectontwikkeling en vergunningverlening.