Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar waterschappen en de medicijnresten van ziekenhuizen

In dit webinar gaan we dieper in op de uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van ziekenhuisafvalwater op oppervlaktewater bij rioolwaterzuiveringen en bij overstorten, en op maatregelen om toxische effecten in het water te voorkomen. Aan de orde komen verder onder meer de Green Deal Duurzame Zorg, de Ketenaanpak Medicijnresten, en het onderzoek naar aanwezigheid van RNA-resten van het Coronavirus in rioolwater. Ook lichten we enkele praktijkvoorbeelden toe.

Uit tot dusver uitgevoerd onderzoek naar de impact van ziekenhuisafvalwater op de totale emissie vanuit rwzi's en op het watersysteem, komt naar voren dat die verschilt per locatie, maar over het algemeen beperkt lijkt. Het onderzoek naar het Coronavirus in afvalwater brengt hierin mogelijk nieuwe inzichten.

Graag nodigen we medewerkers van waterschappen, direct betrokken en professioneel geïnteresseerden uit voor een webinar om de resultaten van het onderzoek te delen en de betekenis ervan te bespreken. Geven de inzichten aanleiding tot verdere studie, actie of is de huidige situatie prima?

PROGRAMMA

  • 14.00   Opening en welkom, Maarten Claassen (moderator)
  • 14.05   Het  speelveld  van en tussen waterschap en ziekenhuis, Bert Palsma (STOWA)          
  • Introductie van het speelveld en de context; hotspotanalyse, medicijnresten, ketenaanpak, centraal/decentraal en meer. Over wat we weten en niet weten en de actualiteit van Covid19 oa onderzoek Sewer4Covid.
  • 14.15   Het onderzoek naar de invloed van ziekenhuis afvalwater op rwzi’s  met Marc Vissers (Sweco) - aanleiding, doel, aanpak, resultaten,  inzichten, conclusies en aanbevelingen
  • 14.30   Green Deal Duurzame Zorg: aanpak en resultaten spoor 3, Jeroen Postma (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • 14.35   Ketenaanpak medicijnresten afvalwater – aanpak en stand van zaken, Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen)
  • 14.40   Voorbeelden uit de praktijk: 'Ziekenhuis Winterwijk – een extra stap', Annemarie Kramer (Waterschap Rijn en IJssel) & 'Waterschap De Dommel - het gesprek met een zorginstelling', Aad Oomens (Waterschap De Dommel)
  • 14.45   Het gesprek over de betekenis van inzichten van het onderzoek en het benodigde vervolg

Sprekers gaan met elkaar in gesprek en beantwoorden waar mogelijk de vragen. Deelnemers kunnen in de chat vragen stellen. Hoe zit het met de bronaanpak, heeft dat echt effect? Welke inzichten levert het rapport? Wat betekenen de aanbevelingen voor een waterschap? De bijeenkomst wordt afgesloten met conclusies en afspraken over het vervolg.

  • 15.15   Einde

Terugkijken webinar via het STOWA youtube kanaal https://youtu.be/WqYa-jvJFHY